Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch đô thị Việt Yên đến năm 2035

Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch đô thị Việt Yên đến năm 2035

Tại quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000), với các nội dung chính cụ thể như sau:

Tại xã Ninh Sơn, điều chỉnh khoảng 21,2ha đất (trong đó khoảng 10,2ha đất công cộng đô thị, 1,53 đất cây xanh cách ly, 4,9ha đất đơn vị ở và 4,6ha đất ở mới) thành đất công nghiệp. 

Xã Vân Trung, điều chỉnh diện tích khoảng 75,2ha (trong đó khoảng 2,38ha đất mặt nước, 39,2ha đất nông nghiệp, 19,4ha đất công nghiệp, 0,33ha đất cây xanh đô thị, 0,79ha đất nuôi trồng thủy sản, 4,1 ha đất cây xanh cách ly, 9 ha đất giao thông) tại các thôn Bài Xanh, Trung Đồng, Trúc Tay, xã Vân Trung thành đất đơn vị ở. 

Khu công nghiệp Đình Trám, điều chỉnh khoảng 2.750m² đất công nghiệp thành đất thương mại, dịch vụ.

Tại xã Ninh Sơn và xã Tiên Sơn, điều chỉnh sang đất ở: Điều chỉnh diện tích khoảng 81,4ha (trong đó khoảng 6,9ha đất mặt nước, 21,85ha đất cây xanh sinh thái, 8,09ha đất công cộng, 2,26ha đất công viên đô thị, 25,36ha đất nông nghiệp, 16,94ha quy hoạch đất dự trữ) sang đất đơn vị ở;

Điều chỉnh sang đất thương mại dịch vụ (Logistics): Điều chỉnh diện tích khoảng 47,21ha (trong đó khoảng 3,64ha đất công cộng, 26,72ha đất đơn vị ở, 3,05ha đất ở mới, 5,04ha đất nghĩa trang nghĩa địa và 8,76ha đất cây xanh cách ly) tại xã Ninh Sơn và xã Tiên Sơn sang đất thương mại dịch vụ (Logistics); 

Điều chỉnh sang đất công nghiệp: Điều chỉnh diện tích khoảng 209,69ha (trong đó khoảng 148,16ha đất nông nghiệp, 2,05ha đất nuôi trồng thủy sản, 0,64ha đất nghĩa trang nghĩa địa, 7,89ha đất cây xanh sinh thái, 7,03ha đất mặt nước, 0,35ha đất công viên đô thị, 21,7ha đất ở mới, 4,6ha đất đơn vị ở, 11,85ha đất hỗn hợp và 5,42ha đất làng xóm) tại xã Tiên Sơn sang đất công nghiệp;

Điều chỉnh hướng tuyến đường 298B đấu nối đường Vành đai IV với cầu Hà Bắc 1 sang Bắc Ninh, đồng thời nắn chỉnh lại hệ thống giao thông kết nối trong khu vực cho phù hợp.

Điều chỉnh diện tích khoảng 81ha (trong đó, khoảng 23,39ha đất nông nghiệp; 5,52ha đất mặt nước; 8,05ha đất công cộng; 33,55ha đất hỗn hợp; 3,77ha đất công viên đô thị và 6,71ha đất cây xanh thể dục thể thao) tại xã Ninh Sơn và xã Tiên Sơn thành quy hoạch đất đơn vi ̣ở.

Tại xã Việt Tiến, điều chỉnh diện tích khoảng 27,1ha quy hoạch đất công nghiệp sang đất đơn vị ở.

Tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động, điều chỉnh diện tích khoảng 16,5ha đất sản xuất kinh doanh sang đất đơn vị ở.

Thị trấn Bích Động, điều chỉnh diện tích khoảng 6,39ha (trong đó khoảng 1,28ha đất cây xanh sinh thái, 0,24ha đất mặt nước, 2,28ha đất nông nghiệp và 2,59ha đất dự trữ) thành đất ở.

Điều chỉnh khoảng 5.560m² (trong đó khoảng 5.000m² đất cơ quan, 560m² đất đơn vị ở: gồm đất kho lương thực cũ, Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang thuê, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước huyện) tại tổ dân phố số II thị trấn Bích Động sang đất thương mại dịch vụ; Điều chỉnh khoảng 620m² quy hoạch đất công cộng tại tổ dân phố số II thị trấn Bích Động (trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao chuyển địa điểm về trụ sở liên cơ quan trong quý IV năm 2021) thành đất ở.

Tại xã Tăng Tiến, điều chỉnh diện tích khoảng 54,37ha (trong đó khoảng 43,26ha quy hoạch đất hỗn hợp; 3,8ha quy hoạch đất công cộng; 0,28ha quy hoạch đất nghĩa trang nghĩa địa, 0,47ha quy hoạch đất mặt nước và 6,56ha quy hoạch đất cây xanh cách ly) thành đất đơn vị ở.

Tại Thôn Cao Lôi, Ninh Sơn, điều chỉnh diện tích khoảng 9ha quy hoạch đất hỗn hợp thành đất ở.

Tại Tổ dân phố Đồn Lương, thị trấn Bích Động, điều chỉnh diện tích khoảng 24,1 ha (trong đó khoảng 18ha đất cây xanh sinh thái; 4,7ha đất mặt nước; 1,4ha đất ở đô thị) thành đất đơn vị ở.

Xã Tiên Sơn, điều chỉnh diện tích khoảng 5,8ha (trong đó khoảng 5,2ha đất nông nghiệp, khoảng 0,6ha đất ở làng xóm) sang đất cơ sở giáo dục đào tạo. 

Tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, điều chỉnh quy hoạch diện tích khoảng 2,4ha từ đất ở thành đất cây xanh và 2,4ha từ đất cây xanh thành đất ở.

Bên cạnh đó, điều chỉnh quy hoạch hàng loạt dự án giao thông. Cụ thể, điều chỉnh mặt cắt tuyến đường từ Khu dân cư Thượng Phúc (giáp khu công nghiệp Việt Hàn) đi Quốc lộ 17 (tiếp giáp thành phố Bắc Giang) với chiều rộng từ 25-27m (trong đó lòng đường 15m, hè đường 2 bên 2x(5-6m)=10-12m) thành 56m (trong đó lòng đường 2 bên 2x15m=30m, dải phân cách giữa rộng 10m, hè đường 2 bên 2x8m=16m).

Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường kết nối đường Hồ Công Dự kéo dài đi đường Tự – Dương Huy, đồng thời điều chỉnh dải phân cách từ 4m xuống còn 2m để tăng chiều rộng vỉa hè hai bên từ 5m lên 6m, mặt cắt sau khi điều chỉnh giữ nguyên là 35m, trong đó lòng đường 2 bên 2×10,5m=21m, dải phân cách giữa rộng 2m, hè đường 2 bên 2x6m=12m. 

Điều chỉnh hướng tuyến đường kết nối Vành đai IV đi cầu Hà Bắc 2 về phía Tây khoảng 600m.

Điều chỉnh hướng tuyến đường từ Đình Đông đi qua ĐT298 nối với đường tránh QL37; điều chỉnh khoảng 0,67ha đất giao thông thành đất trường học và điều chỉnh khoảng 0,7ha đất trường học thành đất kho tàng bến bãi tiểu thủ công nghiệp.

Điều chỉnh dải phân cách, đường gom và vỉa hè đường VĐ4 từ lòng đường chính 2×11,25m=22,5m, dải phân cách giữa 10,5m, đường gom 2×7,5m=15m, dải phân cách giữa đường chính với đường gom 2x1m=2m, hè đường 2 bên 2x5m=10m thành đường chính 2×11,25m=22,5m, dải phân cách giữa 1,5m, đường gom 2×10,5m=21m, dải phân cách giữa đường chính với đường gom 2x1m=2m, hè đường 2 bên 2×6,5m=13m. 


Theo CafeF

Nếu cần tìm hiểu thêm những thông tin khác,

Hãy liên hệ với tôi qua sđt/zalo 0377 277 974 hoặc bấm vào logo góc dưới màn hình

Add a Comment

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn. Những mục bắt buộc nhập sẽ có dấu *