Đồng Nai thu hồi hơn 4.100 ha đất để thực hiện 349 dự án trong năm 2022

Đồng Nai thu hồi hơn 4.100 ha đất để thực hiện 349 dự án trong năm 2022

Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thì danh mục thu hồi đất năm 2022 gồm 349 dự án, với tổng diện tích 5.356 ha và diện tích cần thu hồi khoảng 4.146 ha.

Các dự án nói trên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông, công trình thủy lợi… Trong đó, có nhiều dự án được các địa phương đưa vào danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua từ 3 năm trở lên; có dự án đã ban hành quyết định thu hồi đất hoặc đang thực hiện thủ tục thu hồi đất, chưa thực hiện nhưng muốn tiếp tục chuyển tiếp để triển khai.

Tại cuộc họp, một số ý kiến của đại diện các sở ngành cho rằng, những dự án đưa vào danh mục năm 2022 phải đảm bảo vẫn còn thời gian thực hiện theo quy định, những dự án đã quá 3 năm rà soát lại, loại bỏ bớt vì theo quy định dự án quá 3 năm không triển khai phải thu hồi, nếu không thu hồi cũng tự hết hiệu lực. Nếu dự án đã quá 3 năm nhưng đang thực hiện thủ tục thu hồi đất, có quyết định thu hồi đất đưa vào danh mục thực hiện 2022, thì các huyện, thành phố phải có giải trình rõ ràng, cụ thể với HĐND tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chỉ đạo các địa phương phải rà soát lại tất cả các dự án đề xuất đưa vào danh mục năm 2022, một lần nữa nếu quá thời hạn không thể triển khai được thì bỏ ra, tránh đưa vào danh mục cũng sẽ bị HĐND tỉnh loại.

Các dự án đưa vào danh mục của năm tới phải nằm trong danh sách đầu tư công của địa phương, của tỉnh để làm được, tránh đưa vào nhiều nhưng lại không thực hiện sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đến ngày 17/11/2021, các địa phương phải hoàn thành rà soát danh mục các dự án năm 2022 để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình HĐND tỉnh thẩm định trước.

Minh Tâm

Theo Tổ Quốc


Theo CafeF

Nếu cần tìm hiểu thêm những thông tin khác,

Hãy liên hệ với tôi qua sđt/zalo 0377 277 974 hoặc bấm vào logo góc dưới màn hình

Add a Comment

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn. Những mục bắt buộc nhập sẽ có dấu *