photo1628824000848-1628824001013540026809.jpg

Lâm Đồng thu hồi đất đã giao cho Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S vừa ký quyết định số 2076 về việc thu hồi lại Quyết định số 210 của UBND tỉnh về việc thu hồi toàn bộ nhà, đất mang biển số 24 Trần Phú, TP. Đà Lạt để giao cho Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt quản lý, sử dụng.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích 1.706,1m2 đất đã giao cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt theo Quyết định 210 của UBND tỉnh tại phường 3, TP. Đà Lạt và giao cho UBND TP. Đà Lạt quản lý.

Lý do được UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra là để tiến hành chỉnh trang đô thị theo điểm d, khoản 3, Điều 62 Luật đất đai năm 2013.

Theo Quyết định này, Chủ tịch UBND phường 3, TP. Đà Lạt có trách nhiệm giao Quyết định này cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt. Nếu trong trường hợp Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường 3 và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao đất cho UBND TP. Đà Lạt; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài chính được yêu cầu thực hiện Văn bản số 3117/UBND-XD ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh, bàn giao tài sản trên đất thu hồi giao cho UBND TP. Đà Lạt quản lý.

Cục Thuế tỉnh cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát truy thu tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác mà Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt còn phải thực hiện (nếu có) theo quy định,…

Việt Khoa

Theo Nhịp sống kinh tế

Theo CafeF

Nếu cần tìm hiểu thêm những thông tin khác,

Hãy liên hệ với tôi qua sđt/zalo 0377 277 974 hoặc bấm vào logo góc dưới màn hình

Add a Comment

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn. Những mục bắt buộc nhập sẽ có dấu *