Một phân khúc BĐS dự báo sẽ đạt giá trị 295 triệu USD vào năm 2025, đang trở thành kênh đầu tư bền vững được nhà đầu tư chú ý

Một phân khúc BĐS dự báo sẽ đạt giá trị 295 triệu USD vào năm 2025, đang trở thành kênh đầu tư bền vững được nhà đầu tư chú ý

Tầng lớp trung lưu đang phát triển và các nền kinh tế đang trưởng thành của châu Á mang đến những nhu cầu đối với các sản phẩm như thực phẩm an toàn và chất lượng cao ngày một tăng cao, với động lực quan trọng của ...